Najszerszy na rynku wybór produktów uzupełniających dla Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Pierwszy w Polsce!

 

 

Katalog wyposażenia

 

dla Przetwórców Tworzyw Sztucznych

Poznaj szczegóły naszej oferty

Zespół

Łukasz Stanek
Dyrektor ds. Dystrybucji i Logistyki
Dawid Ulatowski
Doradca Techniczno-Handlowy
Marcin Macherzyński
Doradca Techniczno-Handlowy

Technigo jest marką handlową Asten Group Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Częstochowie,
XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000368627, NIP: 573-281-47-33
Bank Handlowy S.A.,
Numer konta: PL 72 1030 1508 0000 0008 1820 9002
Kapitał zakładowy: 12 000 000 PLN